שפת C
Question:

      :כתוב תכונית אשר מכילה מערך דו ממדי  :

  1. הגודל שלו הוא 9 .9  
  2. תדפיס את הממוצע שלו
  3. תדפיס את הממוצע האלכסונים במערך ותסיים את האלכסונים במערך חד ממדי
  4. תחליף בין הכתבות האלכסונים ותדפיס אותם
Provide an answer by clicking on "Map" and then on "Add an Answer".Results, Analysis and Discussion


Comments:


History of edits
Edited BY: mohammed ayoub Edit Date: 2016-11-18 00:04:35
Created By: mohammed ayoub Edit Date: 2016-11-18 00:03:00
More Interactive Questions that might interest you In Biology