שאלה בשפת c
Question:

כתוב תוכנית שמקבלת פונקציה של שני מערכים של תווים.

התוכנית תחזיר מצביע למערך החדש של התווים מהאות הקטנה לאות הגדולה.

הפונקציה תקצה מערך חדש של 2 מערכים ללא חזרות של האותיות ותדפיס.

char *func(char a[],char b[]);

char a[]='a','b','j','g';

char b[]='z','s','d','k','l','g';

הפלט:

a b d j g k l s z

0 People tried to answer this question


Comments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer