תוכנה
Question:

נתון שני קבצי טקסט, אחד בשם data1.txt שמכיל תווים. והשני בשם data2.txt שמכיל 3 מספרים.

יש לבנות 3 מערכים דינמיים מסוג char שכל אחד מהם בגודל המספרים שבתוך הקובץ .data2.txt

לאחר ההקצאה הדינמית יש לבנות מחרוזת בגודל שהוקצה כאשר התווים שלה נקלטים מתוך הקובץ data1.txt מההתחלה ועד לגודל המחרוזת.

הבהרה 1: יש להניח שבוודאות יש מספיק תווים בקובץ הטקסט ואין צורך לבדוק זאת. הבהרה 2: יש לדאוג למקום ל- 0.

דוגמא: אם הקובץ data2.txt מכיל 5,6,7 יהיו שלו מחרוזות בגדלים האלה. אם הקובץ data1.txt מכיל: aabbccddeeffgg מחרוזת ראשונה תהיה: aabbc השניה: aabbcc השלישית: aabbccd 

0 People tried to answer this question


Comments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer