שפת C
Question:

כתוב תכנית שקולטת 2 מספרים ומדפיסה את כל המספרים מ-1 עד 100 שמתחלקים ללא שארית בסכום שני המספרים שנקלטו .

0 People tried to answer this question


Comments:
1.  Simaan Williamz (25.11.2016 pm 12.36.06)
פתרון!

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void main()

{
    int i, j, x, y;
    i = 1;

    printf("Enter 2 Numbers : ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    j = x + y;

        while (i<=100)
            {
                if (i%j == 0)
                printf("%d ", i);
                i = i + 1;
            }

        if (j > 100)
        {
            printf("Error!");
        }

    _getch();
}History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer