שאלה בשפת C
Question:

כתוב תוכניות הבודקת אחוזי BMI

בהכנסת נתוני גובה ומשקל

נוסחת החישוב:משקל חלקי הגובה בריבוע

נתוני BMI

תת משקל קטן מ 18.5 

נורמלי 18.5 – 24.9

עודף משקל 25 – 29.9 
 

0 People tried to answer this questionComments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer