שאלה בשפת C
Question:

כתוב פונקציה המקבלת מערך בשם arr של מספרים שלמים וגודל המערך n.

(יש להניח שכל המספרים הם חיוביים).

על הפונקציה לבדוק האם כל איברי המערך שונים זה מזה, אם כן הפונקציה מחזירה 1 אם לא תחזיר 0 והודעה בהתאם.

 

0 People tried to answer this question


Comments:


History of edits