שפת C
Question:

כתוב פונקציה המקבלת מערך דו-מימדי של שלמים ואת אורכו  ,ומעבירה את כל הערכים השליליים לחלקו הראשון (העליון) ואת הערכים האי שליליים (חיוביים או אפס) לחלקו השני (התחתון) עם חשיבות של סדר מקטן לגדול .

בסוף הפונקציה תדפיס את המערך החדש בקובץ res.TXT 

Provide an answer by clicking on "Map" and then on "Add an Answer".Results, Analysis and Discussion


Comments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Biology