שפת C
Question:

 כתוב תוכנית המקבלת קלט אינסופי של מסברים שלמים ומדפיסה בסופו את הרצף של שלושת מספרים שסכומם הוא גדול ביותר

0 People tried to answer this question


Comments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer