שפת C
Question:

כתוב פונקציה ריקרוסיבית: void rec(int *a,int size) 

המקבלת מצביע לתחילת המערך,גודל המערך

הפונקציה מדפיסה את המספר הכי קטן במערך הנתון

דוגמאות:

אם המערך מכיל את הנתונים הבאים: 4 8 6 5 1 7 הפונקציה תדפיס את המספר 1

אם המערך מכיל 52 33 67 87 65 43 23 הפונקציה תדפיס 23

0 People tried to answer this question


Comments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer