שפת C
Question:

כתוב תוכנית שקולטת מספר מעל 10 ומחזירה את המספר בחזקת 4

0 People tried to answer this question


Comments:
1.  Azzam Afeef (25.11.2016 pm 06.07.02)
פתרון

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
    int x;
    printf("Enter A Number : ");
    scanf("%d",&x);
    if(x>10)
    {
        printf("%d",x*x*x*x);
    }
    else
    {
        printf("The Number You Entered is Smaller That 10");
    }

    _getch();
}History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer