מצביעים בשפת C
Question:

כתוב פונקציה המקבלת מערך ואת גודלו ושלושה מצביעים :
X1,X2,X3

 את הערך לאיבר הקטן ביותר במערך  "X1" הפונקציה מציבה ב . 
X2ואת הערך לאיבר הגדטל במערך מציבה ב 

 את הערך הממוצע של המערך X3וב

0 People tried to answer this question
Answer:Comments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer