שפת סי
Question:

כתוב פונקציה המקבלת מחרוזת ומדפיסה אותה מהסוף להתחלה לדוגמה

המילה:BRAUDE

תודפס:EDUARB

0 People tried to answer this question
Answer:Comments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer