שפת סי
Question:

כתוב תוכנית שתריץ מספרים בין 1 ל-70, ותבדוק אילו מספרים מתחלקים ב-7 או מופיע 7 במספר שלהם.

"7WINS" במספרים אלה יש להציג על המסך את ההודעה

בשאר המספרים לא תופיע הודעה

0 People tried to answer this question
Answer:Comments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer