שפת c
Question:

כתוב תוכנית שתקלוט משפט כלשהו מהמשתמש.

יש לכתוב פונקציה שתבדוק ותחזיר לפונקציה הראשית את המיקום של המילה הכי ארוכה במשפט זה .

יש להדפיס את התוצאה בפונקציה הראשית. 

0 People tried to answer this question


Comments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer