שפת C
Question:

כתוב תוכנית בשפת C המקבלת מהמשתמש משפט כמחרוזת ומדפיסה אותו לאחר השינוי הבא:

כל מילה במשפט תיכתב בכיוון הפוך. יש לשים לב כי :

* מילה היא רצף של אותיות (גם גדולות וגם קטנות) בלבד.

* סוף משפט הוא התו 'n' .

* ניתן להניח כי אורך מקסימלי של מילה הוא 24.

לדוגמה: 

 

עבור הקלט : ?Hi, how are you today

נקבל :         ?iH, woh era uoy yadot

0 People tried to answer this question


Comments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer