שפת C - פונקציות ומערכים
Question:

כתוב תוכנית בשפת C, שקולטת לפונקציה מהמשתמש ציונים ( בין 0 – 100), של 10 מספרים למערך.

הפונצקיה מדפיסה את המספרים(ציונים) מהגדול לקטן.

אם ממוצע כל הציונים קטן מ60. יודפס Low, אחרת יודפס Well done, keep up.

לדוגמא: נקלט מהמשתמש

88

97

95

הפונקציה תדפיס

97

95

88

 

0 People tried to answer this question
Answer:Comments:


History of edits
Edited BY: Jawdat Abdullah Edit Date: 2016-12-04 06:32:32
Created By: Jawdat Abdullah Edit Date: 2016-11-28 17:24:26
More Interactive Questions that might interest you In Computer