שפת C
Question:

כתוב תוכנית אשר קולטת מערך דו מימדי בגודל 6על6 

1.המספרים חייבים להיות בין 1-6 במידה ונקלט מספר שונה יש לחזור על הפעולה שוב

2. מספר שנקלט לא יכול לחזור על עצמו באותה שורה/עמודה 

 

3. אם כל התנאים מתקיימים יש להדפיס "GOOD" במידה ואחד התנאים לא מתקיים יש להדפיס " NO GOOD"
 

לדוגמא:

123

312

321

0 People tried to answer this question
Answer:Comments:
1.  Hardan Yousef (16.12.2016 am 02.03.31)
פתרון

#include<stdio.h>

void main() {

     int arr[6][6], flag = 0;

     printf("Insert 36 numbers: ");

     for (int i = 0; i < 6; i++)

           for (int j = 0; j < 6; j++) {

                scanf("%d", &arr[i][j]);

                while (arr[i][j] < 1 || arr[i][j] > 6) {

                     printf("Number must be between 1 and 6: ");

                     scanf("%d", &arr[i][j]);

                }

           }

     for (int i = 0; i < 6; i++)

           for (int j = 0; j < 6; j++)

                for (int x = 0; x < 6; x++)

                     for (int y = 0; y < 6; y++)

                          if ((arr[i][j] == arr[x][y]) && (i == x || j == y) && !(i == x && j == y))

                                flag = 1;

     if (flag)

           printf("Not good ");

     else

           printf("Good ");

 

}History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer