בסוף, הכל זה שתיים Eventually, its all come's down to Two
Question:

ערב טוב לכולם,

את השאלה הבאה אשר אציג בפניכם קיבלתי בראיון עבודה באינטל לפני מספר שבועות.

כתוב תוכנית אשר קולטת מהמשתמש מספר, ובודקת האם 2 הוא שורש שלו. כלומר האם קיים מעריך שנעלה את שתיים בו, ונקבל את המספר הנתון.

לדוגמא

  2^3=8 אמת 2^12=4096 אמת תוכנית תתן אמת.

 

התוכנית תדפיס משפט המאשר הצלחה, ואת המעריך.

 

שימו לב, התוכנית אינה אמורה לבדוק האם יש למספר שורש ריבועי.


Good evenning to everyone

here my challenge to you, as i was given in a job interview in Intel, couple of week ago.

code a progrem that recieves an integer from the user and analyze to see if the base of it is the numbre 2, which means, if 2 is the root for this numbre.

2^8=256  is TRUE

be aware, the program shouldn't check if the numbre has any sqaure root.

0 People tried to answer this question
Answer:Comments:


History of edits
Edited BY: Maor Harush Edit Date: 2016-12-05 13:34:41
Edited BY: Maor Harush Edit Date: 2016-11-28 23:06:46
Edited BY: Maor Harush Edit Date: 2016-11-28 23:06:27
Created By: Maor Harush Edit Date: 2016-11-28 23:05:30
More Interactive Questions that might interest you In Computer