כתוב פונקציה המקבלת מערך ואת אורכו, הפונקציה תהפוך את סדר האיברים בו מהסוף להתחלה.
Question:

 כתוב פונקציה המקבלת מערך ואת אורכו, הפונקציה תהפוך את סדר האיברים בו מהסוף  להתחלה.

0 People tried to answer this question
Answer:Comments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Computer