?האם כמות המלח תלויה במידת הציפה של ביצה
Question:

אם נשחרר ממנוחה גוף מוצק שצפיפותו קטנה מצפיפות הנוזל שבתוכו הוא טבול מכל עבריו, הגוף יואץ כלפי מעלה. הדברים ישתנו כאשר הגוף יתחיל להגיח מן המים. כוח העילוי יקטן, ויחד עמו יקטן הכוח השקול. במצב מסוים (בגובה מסוים) סכום הכוחות יהיה אפס. אם נשחרר את הגוף ממנוחה במצב הזה, הוא יישאר במנוחה.אבל מה יקרה בהוספת עוד חומר כמו מלח על כוח העילוי!??

Provide an answer by clicking on "Map" and then on "Add an Answer".Results, Analysis and Discussion

 

בגרך רואים מגמת עליה בארבע הניסויים

ציר x : מספר כפיות המלח 

ציר y:  מרחק הביצה מתחתית הכוב 

ככל שאנו מוסיפים יותר מלח , מרחק הביצה מתחית הכוס עולה , משמע הדבר שכמות המלח משפיעה על צפיפות הביצה במים . 

מגמת העלייה בתוצאות שקיבלנו תואמת המידע לפי התיאוריה 

אנו רואים בגרף הבדל בין התוצאות וזה ויכול לנבוע מהתנאים שבהם נעשה הניסוי למשל אי דיוק בכמות המים או נפח כפיות המלח משתנה מאחד לשני אבל בס״הכ אפשר לומר : 

ככל שאנו מוסיפים יותר מלח הביצה צפה פני המים במרחקים הולכים וגדלים מהתחתית הכוס Comments:


History of edits
Edited BY: nadine atamly Edit Date: 2017-01-02 19:53:11
Edited BY: nadine atamly Edit Date: 2017-01-02 19:52:52
Edited BY: nadine atamly Edit Date: 2017-01-02 19:41:52
Edited BY: nadine atamly Edit Date: 2017-01-02 19:41:30
Edited BY: nadine atamly Edit Date: 2017-01-02 19:41:08
Edited BY: nadine atamly Edit Date: 2017-01-02 19:40:49
More Interactive Questions that might interest you In Chemistry