משפחה של פונקציות סינוס
Question:

באיור הדינמי, ראה קישור  מוצגת משפחת פונקציות

 $f(x)=sin(ax)$

עברו אלו ערכים של פרמטר a הפונקציה מהמשפחה הנ"ל היא פונקציה עולה בקטע

 $[0,pi/2]$ ?

 

2 People tried to answer this question

[0,2]

[-1,1]

[0,pi]

[0,1]

!נכון

.לא נכון

.לא נכון

.לא נכוןComments:


History of edits
Edited BY: alex goldvard Edit Date: 2017-10-19 12:21:43
Created By: alex goldvard Edit Date: 2017-10-19 12:18:05
More Interactive Questions that might interest you In Mathematics