תאוצת הכובד
Question:

תאוצת הכובד של גוף (g) היא קצב השינוי במהירותו של גוף הנמצא בנפילה חופשית בשדה כבידה.

למידע נוסף https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/physics/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%9B%D7%95%D7%97-g

אנו מעוניינים לבדוק האם וכיצד משפיע המיקום בעולם על תאוצת הכובד, g?

בנפילה חופשית מגובה נתון ניתן לחשב את כוח הכובד משימור אנרגיה ומחוקי הקנימטיקה:

mgh=frac{1}{2}mv^{2}

v=-gt

משתי הנוסחאות נקבל -

 g=frac{2h}{t^{2}}

h - גובה במטרים, t - זמן בשניות, v - מהירות מטר/שניה, m - מסה בק"ג.

במסגרת המחקר, נדרש לשחרר בקבוק מים חצי ליטר מפלסטיק מגובה 3 מטר, בתנאי חדר (25 מעלות צלזיוס). נמדוד את זמן הנפילה של הכדור עד לפגיעתו בקרקע. יש לחזור על הניסוי 10 פעמים.

הערה - מומלץ להשתמש בסטופר עם יכולת מדידה של אלפית השניה.

Provide an answer by clicking on "Map" and then on "Add an Answer".Results, Analysis and Discussion


Comments:


History of edits
More Interactive Questions that might interest you In Physics